Proměny světa rukama dětí

Výstava
Výstava prací dětí ze Základní školy Vratislavice nad Nisou, které vznikají v rámci hodin výtvarné výchovy od první až po devátou třídu. Naleznete zde drobné práce nejen z hodin výtvarné výchovy, ale i výsledky časově náročnějších projektů, na kterých spolupracovaly děti z několika ročníků.
Termíny