Putování po proudu

Volný čas
Akce na podporu osvěty autismu. Putování dospělých autistů po České republice od města k městu a na konci většiny dní je uspořádána přednáška a beseda o životě lidí s autismem.
Termíny