LU3V: Ve stínu velkého muže - Josefa Náprstková

Volný čas
Přednáška v rámci univerzity 3. věku, přednáší PhDr. Milena Secká, CSc.
Termíny