Balkán 3D - cestování časem

Volný čas
Promítání 3D fotografií Matěje Boháče z jeho cest do Bosny, Černé Hory a Albánie. Podíváme se do vápencových hor bez cest s takřka odříznutými osadami nebo na jedno z posledních míst, kde ještě jezdí nákladní vlaky s parními lokomotivami.
Termíny