Gobi - Nejen o koni Převalského

Volný čas
Přednáška RNDr. Evžena Kůse.
Termíny