Setkání s PhDr. Vojtěchem Kynclem

Volný čas
Setkání s laureátem Pekařovy ceny za rok 2013 panem PhDr. Vojtěchem Kynclem, Ph.D., vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky a historikem Památníku Lidice. Své vystoupení zaměří na téma" válečných zločinů a jejich pachatelů", představí oceněnou knihu Bez výčitek a seznámí posluchače i s dalšími tématy ze své připravované nové knihy, která vyjde ještě letos v nakladatelství Epocha. Povídání doplní powerpointovou prezentací.
Termíny