Výtvarná výstava

Výstava
Proč na jaře vystavujeme obrázky ptáků na krmítku, hub, lesních skřítků a podzimních stromů? Výtvarná výstava dětských prací zrcadlí programy, které děti z mateřských a základních škol na zámku Lešná navštívily a které je nejvíce zaujaly. Zámek a park očima dětí - tak znělo zadání.
Termíny