Výstava Den Země 2014

Výstava
Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti – 21. března, a vítaly příchod jara. V moderním pojetí však jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách jejich řešení. Pro všechny zájemce o historii tohoto svátku ve světě i u nás připravilo Muzeum regionu Valašsko v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí malou výstavku s názvem „Den Země – 22. duben“. Dozvíte se také, jak můžete přispět ke zlepšení kvality životního prostředí i Vy, a jaké jsou problémy ochrany přírody v okolí našeho města.
Termíny