Středověké citace v renesanční architektuře. Anomálie nebo standard?

Volný čas
Přednáškový cyklus pro široké publikum zaměřený na středověká díla a jejich funkci v kontextu osobního, sociálního a náboženského života, a také na jejich politickou a propagandistickou dimenzi coby tehdejších "nástrojů moci".
Termíny