Vysočanské fragmenty II. - Harfa

Volný čas
Přednáška o území na pomezí Libně a Vysočan, jež bylo zastavěno teprve v důsledku růstu místního průmyslu ve druhé polovině 19. století. Na ose Poděbradské silnice a olomoucko-pražské dráhy tak vyrostly továrny, které znamenaly nejenom přínos k tradici českého průmyslu, ale vytvořily též specifickou tvář této části města, která se však v důsledku pozdějšího útlumu výroby počala rozpadat a dodnes čeká na svou rehabilitaci. V centru pozornosti bude proslulá libeňská ČKD, mlékárna Laktos a vysočanská spalovna. Přiblížíme též proměnu zdejší mohutné křižovatky a kolizi v místní dopravě způsobovanou složitým vlečkovým systémem, který se tu dostával do střetu s městskou hromadnou dopravou. Připomeneme rovněž filosofický odkaz Ladislava Klímy, jenž prožil část svého pozoruhodného života na rozhraní Libně a Vysočan, i rozverný tón populárního popěvku inspirovaný atmosférou místa. Přednáší Ing. arch. Radim Gabor.
Termíny