Neznámý Bohumil Hrabal

Volný čas
Hlučná samota. Sto let Bohumila Hrabala 1914/2014. Prezentace výpravné knihy, koncipované jako kronika života a díla světově proslulého českého literáta, která právě vychází v nakladatelství Mladá fronta a kterou edičně připravili pracovníci Památníku národního písemnictví Petr Kotyk, Světlana Kotyková a Tomáš Pavlíček. Ti budou také komentovat projekci více než stovky unikátních diapozitivů, dokumentujících širší veřejnosti dodnes téměř neznámá fakta z Hrabalovy korespondence, z původních strojopisů básní, povídek a románů, z dokladů o komunistických cenzorských a nakladatelských praktikách, o odborných i čtenářských ohlasech a komentářích. Následovat bude čtyřminutová sekvence z dokumentu Vladimíra Merty Jedna židle přebývá (ČR 1994), kde Bohumil Hrabal vzpomíná na tehdy právě zesnulého Karla Kryla. Ve druhé části večera si připomeneme osobnost Bohumila Hrabala dvěma pozapomenutými, ale stále neobyčejně inspirativními televizními pořady Zdeňka Potužila.
Termíny