MILAN KUNC - ZLATÉ OBRAZY (A SOCHY)

Výstava

Mezinárodně uznávaný český malíř, kreslíř, keramik, sochař, fotograf a v neposlední řadě i performer Milan Kunc po neukončeném studiu na AVU v Praze (1964–1967) v roce 1969 emigroval a svá další umělecká studia absolvoval na Staatlichen Kunstakademii v Düsseldorfu (1970–1975) u profesorů Josepha Beuyse a Gerharda Richtera.
V roce 1979 spoluzaložil s Janem Knapem a Peterem Angermannem skupinu NORMAL.  
Jeho výrazně figurativní práce jsou většinou zařazovány do proudu postmoderního umění. V mnohovrstevnatých tématech svých alegorických obrazů se pohybuje na rozmezí fantazie a esoteriky, dotýká se někdy i ekologie, kriticky a zároveň s humorem či ironií komentuje kulturu dnešní společnosti. Milan Kunc dnes patří k českým umělcům, jejichž tvorba je známá a respektovaná po celém světě a v České republice je doposud prezentován méně než v zahraničí. Jeho díla jsou součástí mnoha veřejných i soukromých sbírek na celém světě. 
Samostatně vystavuje od roku 1979, kolektivních výstav se účastní od roku 1975.

Termíny