NÁVRAT DIVOKÝCH KONÍ

Volný čas

Z pražské zoo do mongolské Gobi. Zoo Praha se více jak osm desetiletí podílí na záchraně koně Převalského. V roce 1998 vyslala první koně do Mongolska a v transportech k posílení volně žijících stád nadále pokračuje. Podílí se ale i na aktivitách ke zlepšení sociálních a ekonomických podmínek místních obyvatel. Jaroslav Šimek, zoologický náměstek Zoo Praha, přiblíží záchranu posledních divokých koní a prostředí
mongolského národního parku Gobi.
(Vstupenky jsou slosovatelné.)

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny