Obnova Lorety Rumburk ve fotografiích

Téměř sto fotografií ze sedmnáctileté obnovy barokní sakrální památky je do konce března k vidění v křížové chodbě Lorety Rumburk. Snímky přibližují stavební obnovu a restaurování výmalby a sochařské výzdoby rumburského mariánského barokního poutního místa, vybudovaného v letech 1704 - 1707. Finančně náročná záchrana celoročně přístupné sakrální památky začala roku 1996 a dosud není u konce. Fotografie dokumentují záchranu objektu do roku 2013. Rozlehlý areál Lorety Rumburk byl do roku 1950 součástí kapucínského kláštera u sv. Vavřince, od té doby ho spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Obnova Lorety Rumburk probíhá za přispění Ministerstva kultury, Města Rumburk a dalších dárců. Výstava je přístupná od 8. 2. do 27. 3. 2014, od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 h. Vstupné je 50 Kč a snížené 25 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Srovnávací fotografie jednotlivých restaurovaných částí Lorety dokumentují např. záchranu nástropní výmalby ambitu, restaurování výzdoby kaple Svatých schodů, obnovu střech, fasád a ohradních zdí barokního areálu. Veřejnost se na výstavě může seznámit také s ukázkami restaurátorských zpráv, které po dokončení každoročních prací v Loretě vypracovávají restaurátoři. Zájemci si mohou současně prohlédnout restaurovanou rokovou poutní kaplí Svatých schodů, jejíž záchrana probíhala v letech 2007 – 2012. K vidění je i cyklus restaurovaných nástropních maleb v ambitu. Přístupná je rovněž Expozice církevního umění Šluknovska, otevřená v rekonstruované vstupní budově Lorety Rumburk v roce 2013. Výstava zahrnuje i ojedinělé snímky rumburské Lorety z 2. poloviny 20. století. Zatímco archiv dobových zobrazení a fotografií Lorety Rumburk před rokem 1945 je poměrně početný, snímků z let 1950 – 1996 se příliš nedochovalo. Některé unikáty se podařilo získat ze soukromých sbírek. Pocházejí odtud, např. zatím nejstarší známé barevné snímky loretánské kaple, pořízené 3. 8. 1968. Ostatní snímky byly nalezeny v archivu děkanství a ve spolupráci s pracovníky státní památkové péče. Ve čtvrtek 27. 3. 2014 od 17:00 h. komentovaná prohlídka výstavy.  Součástí prohlídky jsou ukázky restaurovaných prostor. Sraz účastníků je v Loretě Rumburk. Vstupné je dobrovolné.  

Termíny