Jiří Kovanda - Proti zbytku světa

Výstava
Výstavu iniciovala v Německu žijící teoretička Noemi Smolíková, která tím usilovala o přesnější čtení významu Kovandovy tvorby v Čechách, kde stále chybí širší ohlas jeho díla.
Termíny