Příběhy předmětů

Volný čas
RNDr. Roman Vacík: Za kolihami do Srbska. Druhy obývající mokřady patří v současné době k nejohroženějším organismům. Nejinak je tomu i se zdejšími ptáky. V České republice se jedná především o kolihy velké. Přednáška seznámí posluchače s průběhem expedice českých ornitologů do Srbska v roce 2010, kteří se sem vydali hledat kolihu tenkozobou. Tento pták patří mezi vůbec nejvzácnější druhy na světě. Ve spolupráci se srbskými kolegy tu pozorovali velké množství dalších ptáků, zdržujících se v období tahu ve Vojvodině.
Termíny