Příběhy předmětů RNDr. Roman Vacík: Za kolihami do Srbska

Volný čas
Druhy obývající mokřady patří v současné době k nejohroženějším organismům, nejinak je tomu i se zdejšími ptáky. Kolihy velké jsou toho příkladem v ČR, koliha tenkozobá je jedním z nejvzácnějších ptáků celého světa.
Termíny