Egon Bondy: Kde jsme byli a kde jsme dnes aneb Byli jsme a budem?

Volný čas
Poslední verze prezentace veršů byvšího guru undergroundu a nonkonformní generace vzbudila pozornost! Verše poslední sbírky „Dva roky“ (1989–1990) obohaceny přednesem poemy „Ptali se mne, co dělá Bondy“ (1972) a jinými, málo prezentovanými, vše v podání Radima Vašinky.
Termíny