Švýcarsko - malá země s velkými příběhy

Volný čas
Poetický literární večer s putováním po kantonech helvetského kříže ve stopách umělců, pro jejichž tvorbu sehrálo Švýcarsko významnou roli. Švýcarsko nepovažujeme jenom za ráj Evropy, ale i za jednu z významných literárních křižovatek 20. století – každý, kdo v literatuře a umění něco v minulém století znamenal, zanechal otisk své stopy i ve Švýcarsku. Kulturní publicista, spisovatel a rozhlasový redaktor Jiří Kamen, vám přiblíží švýcarské fragmenty osudů některých významných literátů, postupně vás vtáhne do spleti příběhů Friedricha Nietzsche, Franze Kafky, Maxe Broda nebo Thomase Manna.S autorem bude rozmlouvat průvodce po toulkách blízkých i vzdálených RNDr. Miroslav Hrdlička. Na závěr večera si tři vylosovaní návštěvníci odnesou hodnotný dárek…a vlastníci předmětné knihy se mohou zúčastnit malé autogramiády.
Termíny