S fotoaparátem za humny

Výstava

 

Na čtvrtek 27. března 2014 (v 17 hodin) připravujeme slavnostní vernisáž autorské fotografické výstavy Milana Slavingera, vedoucího oddělení lesního hospodářství

a myslivosti na odboru životního prostředí jihlavského magistrátu a člena Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě.

Připravena je kolekce více než šedesáti fotografií převážně s přírodní tématikou (od krajiny po detail) z období posledních deseti let. Většina fotografií pochází z jihlavské části Vysočiny, zejména z okolí Dolní Cerekve – tedy z blízkého okolí autorova bydliště (odtud název výstavy).

Výstava v prostorách muzejních arkád potrvá do 25. května.

Termíny