Včelaři ZO Kyjov otevírají „Včelařskou naučnou stezku“ zařazenou do programu rozvoje venkova

Volný čas
Začátek bude od školy v Bohuslavicích, pokračovat bude vedle místní komunikace a levý břeh Kyjovky pod most směrem ke kostelu a přírodnímu koupališti. Stezka bude tvořena 10 panely s včelařskou tematikou a posezení s přístřeškem a výstavkou starých úlů. Jedno posezení bez přístřešku. Slavnostní otevření bude v uvedený termín za přítomnosti médií.

Termíny