Vernisáž výstavy Stanislava Mikovčáka "Sochy"

Volný čas
Kurátor výstavy a odborné slovo Mgr. Milan Mazúr, hudební doprovod CM Soláň

Termíny