Výroční členská schůze, přednáška Z. Machynkové

Volný čas
ve 14:00 h Výroční členská schůze, v 15:00 h přednáška Z. Machynkové – detoxikace dle MUDr. Jonáše

Termíny