Zápis do lesní MŠ

Volný čas
u maringotky na „Boršovských lúkách“. Zapisovat děti bude možné i během celého roku, pokud nebude naplněna kapacita.

Termíny