Hladovka a její „zázračné“ účinky

Volný čas
beseda s historikem a pedagogem Mgr. Rostislavem Zabloudilem + autogramiáda knihy „Hlad naděje“, v přednáškovém sále.

Termíny