Oldřich z Chlumu – historický román a skutečnost

Volný čas
beseda se spisovatelem a historikem PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc., v přednáškovém sále.

Termíny