Jarní tvořivá dílna v Augustiniánské rezidenci

Volný čas
pořádá Vlastivědná komise při OÚ Šardice. Dobroty a ukázky ručních prací – pletení z vrbáčí i papíru, keramika, drátkování, marcipán, malba pískem, aj.

Termíny