Vítání jara s ukázkou lidových tradic

Volný čas
pořádá Spektrum Žádovice, o. s. ve spolupráci s obcí. Sraz v 15:00 h u OÚ Žádovice. Vystoupí dětský slovácký krúžek Púpavěnka, děti z MŠ a hosté.

Termíny