výstava „Kyjov – město válečných hrdinů“

Volný čas
k vidění bude výzbroj a výstroj armád z období II. světové války a dokumenty vztahující se k městu Kyjovu za II. světové války a období osvobození.

Termíny