JAROSLAV KOVANDA ČTE ZE SVÉ NOVÉ KNIHY NEJAKÝ JURA VIČÍK

Volný čas
Zlínský spisovatel, fejetonista, výtvarník Jaroslav Kovanda představuje své další literární dílo Nejaký Jura Vičík. Spoluúčinkuje herec Josef Koller, na heligónku zahraje Lucia Kollerová. Knihu bude možné během pořadu zakoupit.

Termíny