Karel Kryl: Kdo jsem ?

Volný čas
Jeden z nejlepších dokumentárních filmů o Karlu Krylovi natočil slovenský režisér Dušan Rapoš, který osobně film uvede a bude i po filmu besedovat. Citlivě komponovaný autorský recitál Karla Kryla v tiché krajině spojuje jeho "role" básníka, písničkáře i svědka dob, jimiž procházel. "Krylovy písně a básně, které v tomto recitálu zazněly, potažmo texty otištěné v jeho Kníšce pokládám za svůj první vědomý (a plodný) kontakt se skutečnou poezií. Již tehdy měl pro mne ten film kvalitu dialogu, tím druhým, kdo mluvil, jsem byl já," říká režisér.

Termíny