Gastrománes

Volný čas
Gastro Mánes (8. ročník) – soutěž dvoučlenných družstev žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kuchyňských dovednostech, 1. – 3. ročník SŠ-OU Ú (9. 4. 2014).

Termíny