Poutní dny - miniveletrh poutních míst

Volný čas
Myšlenka na uspořádání Poutních dnů v Kroměříži se zrodila již v roce 2011. Jde o souhrn několika akcí, které probíhají vždy v rámci tzv. Květného pátku, kdy se v Kroměříži koná pouť k Bolestné Panně Marii. Jedná se vlastně o takové pomyslné zahájení poutní sezóny v Čechách a na Moravě. Zároveň se touto akcí otevírá turistická sezóna v Kroměříži. Na co se v rámci akce můžete těšit? •Poutní slavnost Panny Marie Bolestné v chrámu sv. Mořice Liturgický a duchovní program farnosti sv. Mořice •Miniveletrh poutních míst v Muzeu Kroměřížska Komplexní prezentace nejen českých a moravských poutních míst, sakrálních cílů, ale i dalších subjektů působících v oblasti církevního turistického ruchu. Více informací o miniveletrhu naleznete zde. •Speciální prohlídky a akce pro návštěvníky Arcibiskupského zámku zapsaného na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO Speciální prohlídky a akce pro návštěvníky zámku a zahrad za zvýhodněné vstupné (50 % sleva na vstup) •Poutní jarmark lidových řemesel na Velkém náměstí Prezentace tradičních řemeslných výrobků, kulturní program a další akce Účast na workshopu již přislíbili velmi zajímají lidé, např. katolický kněz, biolog, účastník výprav na Antarktidu a profesor na Univerzitě Karlově Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Petr Hudec z Matice Velehradské, ředitel slovenského sdružení FEMAN, pracující pro Spišskou kapitulu - Ing. Eduard Buraš, vedoucí stálého sekretariátu Evropské kultruní stezky sv. Cyrila a Metoděje ing. Martina Janochová a Ing. Martin Peterka, projektový manažer Zlínského kraje, který bude mj. prezentovat praktické kroky Zlínského kraje k vybudování poutní trasy ze Šaštína-Stráží ke sv. Antonínku do Blatnice, potažmo Na Velehrad. Odborný workshop byste si proto neměli nechat ujít!

Termíny