Ekumenické setkání v rámci Dnů Komenského

Volný čas
Děkovná bohoslužba jako poděkování Bohu za život a dílo Jana Amose Komenského. Koná se v Chrámu Mistra Jana Husa v sobotu 29. března v 17 hodin.

Termíny