Výstava Jakuba Tomáše

Volný čas
vernisáž výstavy proběhne 5.4. (SO) v 17:30 h. Nedávný absolvent AVU ve své tvorbě uplatňuje kolážové principy aplikované na figurální malbu.

Termíny