ZLÍNSKÉ JARO

Volný čas
Základní ideou Zlínského jara je rozvoj občanské společnosti a podpora dobrovolnictví. Čtvrtý ročník festivalu bude věnován Janu Palachovi, individuální odpovědnosti a zviditelnění nevládních neziskových organizací.

Termíny