Vodní družstvo

Divadlo
Naivní důvody mohou zmařit provedení velkých věcí. Doba se mění, ale lidské vztahy ne.
Termíny