Petr Eben - JOB: Cyklus pro varhany s recitací textů Starého zákona

Hudba
Vypravěč – Alfréd Strejček, varhany – Jana Netočná (Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc).
Termíny