O cenu Vítězslava Nováka

Volný čas
Soutežní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů proběhne opět ve spolupráci a s odbornou dikcí organizace Nipos – Artama.
Termíny