Adéla Babanová - Návrat do Adriaportu

Výstava
V roce 1975 profesor ekonomie Karel Žlábek navrhl tunel, který měl spojovat Československo s Jugoslávií. Ambiciózní projekt, vytvořený ve spolupráci s Pragoprojektem, by československým občanům umožnil cestovat, aniž by překročili hranice. Futuristická vize se bohužel neuskutečnila, sen vnitrozemského státu o vlastním přístupu k moři a umělém ostrově se rozplynul. Zachovaly se pouze plány, svědčící o síle myšlenky a nezlomné vůli prof. Žlábka, jenž chtěl posunout náš národ na cestě ke svobodě. Návrat do Adriaportu je fi ktivním dokumentem, který pracuje s principy rozpohybované koláže a mísí reálné záznamy s mystifikací.
Termíny