Ten, který přežil Varšavu

Divadlo
Pohybově-výtvarná exprese inspirovaná melodramem A. Schoenberga "A Survivor from Warsaw".
Termíny