Polská krev

Hudba
Hovořit o uměleckých dílech v superlativech bývá často ošidné, ale to rozhodně neplatí o operetě Polská krev Oskara Nedbala. Tak je skutečně a s velikým náskokem nejhranější operetou českého skladatele a patří spolu se Straussovým Netopýrem k nejoblíbenějším operetám u nás.
Termíny