Niu Niu, Česká filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek

Hudba, Klasická hudba
12. 9. 2014, 20.00, Dvořákova síň Rudolfina
Česká filharmonie
Jiří Bělohlávek dirigent
Niu Niu klavír

Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33
Antonín Dvořák: Symfonie č. 5 F dur, op. 76
Termíny