KVARTET PRO MIKROFON / Vava Stefanescu (RO)

Divadlo
Telefonní budka pulzující k prasknutí energií tří tanečníků v ní uzamčených. Choreograficko-zvuková instalace o omezené možnosti pohybu, nedostatku volného prostoru i o nutnosti navazovat vztahy s druhými. / 60 min / jazykově bezbariérové

V RÁMCI FESTIVALU
ROMANIAN PULSE

 

Kvartet pro mikrofon je choreografická a zvuková instalace o omezení pohybu, nedostatku volného prostoru, ale i o nezbytnosti navazovat vztahy s ostatními, stejně jako myšlence, že jsme rukojmími své vlastní existence.

Tato choreografická instalace není předem připravená, ale vytváří se přímo na místě, v konkrétním okamžiku; jediné, co je dané, je situace, kterou divák vidí a slyší a jež kontinuálně probíhá šedesát minut. Každý nápad kohokoliv z tanečníků se stává jakýmsi základním nahozením; spojuje se s pohybem a zvukem, střetává s pohledem diváků, a právě z toho se rodí další nové a nečekané nápady.

Prvek nahodilosti, spontaneita formovaná v tomto specifickém kontextu, stejně jako rituály vnímání stojí setrvale v centru pozornosti Vavy Stefanescu. Charakteristická je pro ni také fascinace pohybem mezi realitou a fikcí.

Premiéra:
2008 National Contemporary Art Muzeum (MNAC)  

Podpora:
AFCN Romania

Představení v Praze je uváděno díky podpoře Rumunského kulturního institutu a Národního centra pro tanec v Bukurešti (CNDB).

Účinkují

Koncept, idea: Vava Ştefănescu
Účinkují:
Mihaela Dancs, Carmen Coțofană a Farid Fairuz
Zvuk:
Vlaicu Golcea
Sponzor scénografie:
MAGNUM
Sponzor:
Liternet

Termíny