ŘEKNI NĚCO / Jiří Adámek a Boca Loca Lab

Divadlo

„Každý tón, každý pohyb působí jak kaligrafický tah štětcem po prázdném plátně. Dohromady vytvářejí abstraktní (kali) grafický obraz, tanečně-pohybové představení, hudební skladbu.”
Vladimír Hulec, Divadelní noviny


Představení se koná v rámci festivalu Česká taneční platforma 2014
20. Festival českého současného tance a pohybového divadla pořádá Tanec Praha o. s.
Předprodej vstupenek probíhá na pokladně divadla Ponec a 1 hodinu před začátkem představení i na pokladně divadla Alfred ve dvoře. Rezervace na ponec@tanecpraha.eu.

Tři ženy a tři muži spřádají neustále se proměňující pavučinu vztahů.

Mluví na sebe, přesto však nezazní jediné konkrétní slovo. Oslovují se chrčením, bručením, cvrlikáním, scatováním, pokřiky a výkřiky. Vzniká tak zvláštní divadelní jazyk na pomezí mluvy a zpěvu, zvuku

a pohybu.

 

Inspiračním zdrojem bylo pozorování hostů v kavárnách, cestujících v pražských tramvajích, ale i nahrávky písní a obřadů původních společenství v Africe, Asii, Jižní Americe či severoamerických indiánů.

 

Boca Loca Lab

Divadelní skupina, kterou v roce 2007 založil režisér a autor Jiří Adámek. Zaměřuje se na realizaci scénických forem, které v sobě propojují divadelní a hudební postupy. K výrazným rysům vytvořených projektů patří hudebně komponovaná struktura, minimalistické herectví, zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizace slov, rytmizace textu, hra s poloabstraktními shluky slabik a hlásek). 

Podpora:

Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře; Ministerstvo kultury ČR; Magistrát hlavního města Prahy.

 

Účinkují

Scénář a režie: Jiří Adámek
Scéna: Darinka Giljanović
Kostýmy: Ivana Kanhäuserová
Dramaturgie: Martina Musilová
Trénink: Zuzana Sýkorová
Produkce: Jedefrau.org
Účinkují: Dora Bouzková/Vendula Holičková, Petra Lustigová, Barbora Mišíková, Pavol Smolárik, Daniel Šváb a Petr Vančura

Termíny