Borovice v České republice

Volný čas
Nástin problematiky a výsledky dlouhodobého hodnocení představí Jiří Velebil.
Termíny