Petr Kersch "Povídky ze školy (života) Kde se kdo zlíhne, tam taky tíhne."

Volný čas
Beseda spojená s autorským čtením Petra Kersche.
Termíny