Niels Bohr: jeho život a interdisciplinární způsob myšlení

Volný čas
První části přednášky shrne vybrané a obecně známé informace o Bohrovi. Druhá část přednášky se zaměří na Bohrův duchovní vývoj a jeho už od mládí se formující svébytný interdisciplinární styl myšlení. Třetí část přednášky seznámí s Bohrem jako zakladatelem Ústavu pro teoretickou fyziku v Kodani a s významnými vědci, kteří tuto Mekku kvantové teorie navštěvovali nebo v ní působili. Přednáška bude doplněna projekcí dánského dokumentárního filmu Niels Bohr.
Termíny