Gotické Madony na lvu - workshop

Volný čas
Workshop z cyklu Atelier 15+ přiblíží sochařskou tvorbu středověkých mistrů, zvláště pozoruhodný fenomén evropského vrcholně gotického sochařství – zobrazení Panny Marie sedící či stojící na lvu.
Termíny