Moravské talentinum - Nejlepší studenti moravských konzervatoří

Hudba
Program: J. Haydn - Koncert pro violoncello a orchestr D dur, C. M. von Weber - Koncert pro fagot a orchestr F dur, F. Mendelssohn-Bartholdy - Koncert pro housle a orchestr e moll. Sólisté: Aneta Šudáková - violoncello, Petra Bajerová - fagot, Martina Jasanská - housle. Dirigent: Petr Šumník.
Termíny